Thứ hai, ngày 21-04-2014
Công cụ làm việc cá nhân


Hoạt động đối ngoại

21-04-2014 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ
21-04-2014 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh dự Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6
21-04-2014 Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6
21-04-2014 Chủ tịch Thượng viện Mỹ kết thúc chuyến thăm Việt Nam
21-04-2014 Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về nước
21-04-2014 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc
18-04-2014 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ
18-04-2014 Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Dim-ba-bu-ê
18-04-2014 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ
18-04-2014 Điện thăm hỏi về sự cố chìm phà ở Hàn Quốc
18-04-2014 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ
18-04-2014 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Đức
17-04-2014 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ
17-04-2014 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh
17-04-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ UAE và Myanmar
17-04-2014 Điện mừng Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Ma-rốc
17-04-2014 Chủ tịch Thượng viện Mỹ thăm chính thức Việt Nam
17-04-2014 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga
17-04-2014 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga
16-04-2014 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng Bí thư Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa Xã hội Ma-rốc (PPS)