Thứ năm, ngày 28-07-2016
Công cụ làm việc cá nhân


Lễ trao tặng tiền ủng hộ của Chính phủ và nhân dân In-đô-nê-xia cho nhân dân các nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt trong năm 2011


Chiều ngày 24/10/2011, tại văn phòng Bộ điều phối các vấn đề phúc lợi nhân dân nước Cộng hòa In-đô-nê-xia đã diễn ra lễ trao tặng tiền ủng hộ của Chính phủ và nhân dân In-đô-nê-xia cho nhân dân các nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt trong năm 2011. Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán các nước Căm-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam, những nước nhận tiền ủng hộ, đại diện Bộ Ngoại giao và một số Bộ/ngành của In-đô-nê-xia, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN khác và báo chí sở tại.

Tại buổi lễ sau lời phát biểu, Ngài Bộ trưởng Agung Laksono thay mặt Chính phủ và nhân dân In-đô-nê-xia trao tấm séc tiền ủng hộ trị giá Rp 4.485.000.000 (bốn tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu Rupiah - tương đương 500.000 USD) cho ông Hà Hồng Hải, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xia. Đại diện Đại sứ quán ta đã phát biểu, thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ lời cám ơn chân thành tới chính phủ và nhân dân In-đô-nê-xia về tấm lòng và cử chỉ cao đẹp này.

Tạo bởi hami
Cập nhật 27-10-2011