Thư tư, ngày 23-04-2014
Công cụ làm việc cá nhân


ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

Địa chỉ:   Jl. Teuku Umar. No 25, Jakarta Pusat, Jakarta
Điện thoại:   3100358
Fax:    3149615
Lãnh sự:  3158537
Giờ hành chính: 08.00 đến 16.30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
Ngoài giờ: +62 81584632124
Email: jakarta@mofa.gov.vn hoặc vietnamemb@yahoo.com
Code:  00-62-21
Website: http://www.vietnamembassy-indonesia.org/

 

Danh sách cán bộ Đại sứ quán
 

1. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
Điện thoại: 3100358
 
2. Ông Bùi Thế Dũng, Tham tán Công sứ / Phó Trưởng Cơ quan Đại diện
Điện thoại:: 31901506
 
3. Ông Trần Quang Thu, Tham tán Công sứ (Chính trị)
Điện thoại:: 3928727

4. Đại tá Phùng Quang Tạo, Trưởng Tùy viên quân sự
Điện thoại: 57935714
Fax: 57935621

5. Ông Nguyễn Hồng Quang, Tham tán
Điện thoại: 31907165

6. Ông Nguyễn Quang Vân, Bí thư thứ nhất (Chánh Văn phòng)
Điện thoại: 3100357

7. Ông Nguyễn Công Hiệu, Bí thư thứ nhất (Chính trị)
Điện thoại: 3156775

8. Ông Trương Xuân Trung, Bí thư thứ nhất (Thương mại)
Điện thoại: 31903480

9. Bà Nguyễn Minh Hạnh, Bí thư thứ nhất (Lễ tân)
Điện thoại: 3100358

10. Ông Phạm Thanh Bằng, Bí thư thứ hai (Văn hoá, Báo chí, Cộng đồng)
Điện thoại: 3156775

11. Ông Đoàn Văn Nam, Bí thư thứ ba (Lãnh sự)
Điện thoại: 3158537

12. Ông Mai Tuấn Việt, Tùy viên (Kinh tế)
Điện thoại: 3156775
 

Tạo bởi thao
Cập nhật 17-04-2014